Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest PB Signum Development sp z o.o., Ul. Jana Pawła II 11, 83-010 Straszyn. NIP: 6040175559.
2. Z Administratorem można się skontaktować drogą elektroniczną pisząc na e-mail: signum@signumdevelopment.pl lub pisemnie: na adres podany w punkcie 1.
3. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie wyraz˙onej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych moz˙e zostac´ w kaz˙dej chwili wycofana. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność´ z prawem przetwarzania, kto´rego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
4. Administrator za pośrednictwem formularza kontaktowego i formularza kalkulatora na stronie www.czyszczeniewentylacji.com przetwarza następujące kategorie danych osobowych: imię? i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, inne dane, które przekazali Państwo do przetwarzania w formularzu kontaktowym lub formularzu kalkulatora.
5. Dane podane dobrowolnie w formularzu kontaktowym i formularzu kalkulatora będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu wynikającym z funkcji formularza, np. w celu odpowiedzi na Państwa pytania, wyceny usługi, czy umawianie wizyt. Nie będą w dalszej kolejności przetwarzane ani udostępniane.
6. Kaz˙dy, w każdym momencie, może wycofać´ zgodę? na przetwarzanie danych osobowych. Zgodę? na przetwarzanie danych osobowych moz˙na wycofać´ kontaktuja?c się? z Administratorem. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność´ z prawem przetwarzania, kto´rego Administrator dokonał na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
7. Administrator dokłada starań´, aby przetwarzane dane osobowe były bezpieczne. W tym celu stosowane są? rozwia?zania techniczne i organizacyjne, kto´re maja? za zadanie zabezpieczenie danych osobowych. Tymi s´rodkami są? w szczego´lnos´ci regularne testowanie infrastruktury informatycznej pod ka?tem bezpieczen´stwa, kontrolowanie doste?pu do danych, metody kryptograficzne.
8. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach dozwolonych prawem.
9. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej mogą być udostępnione wyłącznie za zgodą tej osoby.

Copyright © 2017 Signum Development sp. z o.o. - All Rights Reserved. Designed by Computer Help

^