Poznaj metody czyszczenia wentylacji

Regularne czyszczenie systemu wentylacji przynosi bardzo wymierne korzyści – dla zdrowia, finansów oraz bezpieczeństwa. Jest również wymagane przepisami prawa budowlanego. Dlatego warto powierzyć wykonanie tych prac w ręce ekspertów. Zastanawiasz się, w jaki sposób oczyszczą oni kanały? Zobacz, jakimi metodami pracują specjaliści.

Dobór odpowiedniej metody czyszczenia wentylacji jest uzależniony od wielu czynników. Dlatego firmy zajmujące się wykonywaniem tej usługi pracę zaczynają zawsze od inspekcji systemu. Przed przystąpieniem do działania konieczne jest m.in.:

·      ustalenie typu wentylacji oraz charakteru jej konstrukcji – sprawdzenie, czy obecne są w niej np. tłumiki, filtry czy przepustnice oraz inne newralgiczne dla procesu czyszczenia elementy,

·      określenie typu budynku – inne zanieczyszczenia są typowe dla budynku mieszkalnego (tu najczęściej pojawiają się te mechaniczne, do których z czasem „dołączyć się” może pleśń czy bakterie), a inne np. dla lokalu gastronomicznego (tłuszcz) czy placówki medycznej (wyższe zagrożenie zanieczyszczeniami biologicznymi),

·      określenie poziomu i charakteru zanieczyszczeń – w przypadku tych „lekkich” najczęściej wystarczy czyszczenie na sucho, w przypadku grubej warstwy „lepkiego” brudu i wysokiego poziomu zanieczyszczeń biologicznych konieczna będzie dezynfekcja i zastosowanie metody czyszczenia na mokro.

Istotne jest również określenie materiałów, z jakich wykonana jest instalacja. Sama inspekcja przeprowadzana jest najczęściej za pomocą specjalnych „robotów” z zamontowanymi kamerami, co pozwala „naocznie” ocenić stan kanałów i podjąć decyzję o wyborze metody działania.

Czyszczenie wentylacji: na sucho i na mokro

Najważniejszy podział metod czyszczenia wentylacji to na te na sucho oraz na mokro. Czyszczenie na sucho jest wykonywane najczęściej i sprawdza się przy małym oraz średnim zanieczyszczeniu kanałów. Czyszczenie na mokro zaś, często połączone z dezynfekcją – wykonuje się w instalacjach mocno zabrudzonych. W lokalach gastronomicznych jest często połączone z czyszczeniem instalacji tłuszczowej.

·      Czyszczenie na sucho

Czyszczenie na sucho może przebiegać na kilka sposobów. Najczęściej wykorzystywane techniki to:

o  czyszczenie poprzez szczotkowanie mechaniczne,

o  czyszczenie z wykorzystaniem sprężonego powietrza,

o  odkurzanie za pomocą odkurzacza przemysłowego.

Najbardziej typową spośród wymienionych jest metoda szczotkowania mechanicznego. Proces ten jest wykonywany bądź to za pomocą specjalnych robotów czyszczących, bądź też napędów z giętkimi wałkami czyszczącymi. Zanieczyszczenia oderwane przez szczotki trafiają do zestawu odciągowego. 

Sprężone powietrze stosuje się rzadziej, ponieważ jego wykonanie wymaga wykorzystania sprężarki. Niemniej jednak, ta metoda pozwala na szybsze i bardziej wydajne oczyszczenie instalacji. Odkurzanie przemysłowe kanału wymaga zaś pełnego dostępu do jego wnętrza. Najczęściej zatem tę technikę wykorzystuje się tylko na wybranych odcinkach instalacji.

·      Czyszczenie na mokro

Również czyszczenie na mokro może być wykonywane na kilka sposobów. Te najbardziej typowe to czyszczenie chemiczne (np. suchym lodem), czyszczenie parą wodną, a także pełna dezynfekcja. Po wymienione metody sięga się wówczas, gdy standardowe czyszczenie szczotkowe nie wystarczy. Najczęściej ich zastosowanie jest wymagane w lokalach gastronomicznych, zakładach przemysłowych czy też placówkach medycznych. Jednym słowem: tam, gdzie zanieczyszczeń jest więcej, a ich obecność niesie za sobą większe zagrożenie.

Każda z nich jest wysoce skuteczna, jednak ich wdrożenie jest bardziej kosztowne i wymaga dokładnej weryfikacji szczelności instalacji. 

Warto podkreślić, że dezynfekcja jest procesem wtórnym, wykonywanym zawsze po zakończeniu czyszczenia mechanicznego i przeprowadzeniu badań mikrobiologicznych. Pozwalają one określić, które elementy systemu wymagają tej formy czyszczenia i ułatwiają późniejszą weryfikację efektów.

Po oczyszczeniu odpowiednią metodą wentylacja jest wolna od zabrudzeń. Niemniej jednak, zaczynają się na niej zbierać nowe zanieczyszczenia. Nie zapomnij zatem, że jednorazowe wyczyszczenie instalacji nie wystarczy. Najlepiej usługę zamawiać regularnie– wówczas koszt jednorazowego wykonania prac będzie niższy, a powietrze we wnętrzach będzie świeższe i zdrowsze.


 

mgr Michał Majewski
PB SIGNUM DEVELOPMENT SP. Z O.O.
czyszczeniewentylacji.com

Copyright © 2017 Czyszczeniewentylacji.com - All Rights Reserved. Designed by Computer Help

^