W zakresie naszych usług oferujemy wykonanie poniższych prac:


 • mechaniczne czyszczenie kanałów wentylacyjnych
 • czyszczenie instalacji tłuszczowych w gastronomii (wraz z czyszczeniem systemow ppoz i lamp uv w okapach)
 • montaż klap rewizyjnych
 • Dezynfekcje wentylacji i pomieszczeń
 • Montaż atestowanych klap rewizyjnych w kanałach wentylacyjnych
 • Badania mikrobiologiczne powietrza nawiewanego z kanałów wentylacyjnych
 • Pomiary wydajności i skuteczności wentylacji (w tym dokumentacja dla SANEPID, PIP, SŁUŻB BHP)
 • Montaż systemów do uzdatniania powietrza
 • Przeglądy okresowe wentylacji, ekspertyzy, niezależne opinie
 • Dostawa, wymiana i utylizacja filtrów wentylacyjnych
 • inspekcje tv kanałów wentylacyjnych
 • prace towarzyszące

PRACE WYKONUJEMY ZGODNIE z NORMĄ PN-EN 15780:2011
Wentylacja budynków -- Sieć przewodów -- Czystość systemów wentylacji

Ta Norma Europejska ma zastosowanie zarówno do nowych, jak i istniejących systemów wentylacji i klimatyzacji, zawierając kryteria oceny czystości, procedury czyszczenia tych systemów. Walidacja skuteczności oczyszczania ma zastosowanie również do wyrobów, które odpowiadają EN 1505, EN 1506, EN 13053, EN 13180 i EN 13403, stosowanych w systemach wentylacji i klimatyzacji przeznaczonych dla ludzi, objętych zakresem działania CEN/TC 156. w niniejszej Normie Europejskiej określono ogólne wymagania i procedury niezbędne do oceny i utrzymywania czystości systemów wentylacyjnych przewodowych. Niniejsza Norma Europejska uzupełnia normę EN 12097, która podaje wymagania dotyczące wymiarów, kształtu i umiejscowienia pokryw rewizyjnych do czyszczenia i obsługi sieci przewodów

PRACE WYKONUJEMY ZGODNIE z NORMĄ PN-EN 15780:2011

Każda usługa zakończona jest przekazaniem dokumentacji powykonawczej w wersji elektronicznej, która w zależności od indywidualnych ustaleń może obejmować:

 • Protokół odbioru robót
 • Wyniki Badań mikrobiologicznych (dodatkowo płatna opcja)
 • Specyfikacja zestawu pomiarowego i sprzętu.
 • Dokumentacja Zdjęciowa
 • Protokół bezpieczeństwa jakości i czystości powietrza zgodnie z normą 15780:2011
 • Certyfikat jakości powietrza PB Signum Development sp. z o.o.
 • Norma BS EN 15780:2011
 • Specyfikacja , karty charakterystyki , atesty środków dezynfekujących
 • Prezentacja PB Signum Development Sp. z o.o.
 • Metodyka i opis wykonywanych prac

Dlaczego należy czyścić kanały wentylacyjne,
tłuszczowe czy okapy?

W trakcie lat eksploatacji instalacje wentylacyjne kumulują zanieczyszczenia, które z biegiem czasu stają się niebezpieczne dla zdrowia ludzi przebywających w wentylowanych pomieszczeniach. z tego względu nieodzownym elementem konserwacji instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych jest ich okresowe czyszczenie i dezynfekcja. Dodatkowym zagrożeniem są nieczyszczone okapy i tłuszczowe kanały wentylacyjne w restauracjach, które mogą spowodować zagrożenie pożarowe.

Często zadajecie nam pytanie jaki jest zakres usługi czyszczenia instalacji tłuszczowej w gastronomii - odpowiadamy - usługa obejmuje czyszczenie i dezynfekcje:

 • okapu wraz z łapaczami tłuszczu;
 • wentylatora lub centrali wentylacyjnej;
 • udrożnienie całości kanałów odciągowych;

Ponadto większość z Was decyduje się na usługę kompleksową tzn:

 • czyszczenie instalacji tłuszczowej
 • czyszczenie i dezynfekcja wentylacji mechanicznej na Sali
 • dezynfekcja pomieszczeń
 • kompleksowe sprzątanie zaplecza gastronomicznego

Czyszczenie może sie odbywać w godzinach nocnych lub w weekendy tak żeby nie zaburzać pracy Waszej kuchni. Zabezpieczamy sprzęt kuchenny i wyposażenie lokalu podczas prowadzenia prac. Utylizujemy wszelkie odpady powstałe podczas usługi. Usługa jest zakończona certyfikatem i protokołem dla sanepid.

Na jakim sprzęcie pracujemy?

NASZE BRYGADY WYPOSAŻONE SĄ w PROFESJONALNY SPRZĘT CZYSZCZĄCY MARKI Pressovac Ltd. z siedzibą w Finlandii.

KAŻDY ZESTAW SKŁADA SIĘ MINIMUM Z:

 • Maszyna pneumatyczna - Maszyny o napędzie pneumatycznym są wyposażone w kołowrotek z dwukierunkowym silnikiem szczotkowym. Są one standardowo wyposażone w przełącznik do zmiany kierunku obrotów szczotki ręcznie.
 • kompresor Kaeser Premium 450/30 do maszyn pneumatycznych
 • System na wiertarkę - Elastyczny przewód działa dwukierunkowo, posiada pokrycie z poliamidu. Jego grubość to 8 mm, a długość wynosi od 1,5 m nawet do 12 m. Dedykowany jest do czyszczenia kanałów poziomych o średnicy 100 – 400 mm i kanałów pionowych o średnicy 100 – 800 mm.
 • odciągi - Te potężne urządzenia odsysające są przeznaczone do tworzenia podciśnienia wewnątrz kanału wentylacyjnego i usunięcia zanieczyszczeń po szczotkowaniu. Odkurzacz wysysa wszelkie zanieczyszczenia wokół jednostki ssącej i kanałów do urządzenia filtrującego w celu dalszej obróbki.
 • Filtry Zestawy filtrujące są przeznaczone do oczyszczania powietrza odsysanego z kanałów. Drobiny zanieczyszczeń uwolnione przez szczotki czyszczące kanał są wyciągane z powietrzem i filtrowane.
 • zestawy do dezynfekcji - Zestawy są stosowane do dezynfekcji kanałów po ich wcześniejszym czyszczeniu.
 • szczotki – szeroki wybór szczotek własnej produkcji. Wielkości pędzla i materiały na włosie zostały wybrane w zależności od celu ich użytkowania oraz rodzaju kanału wentylacyjnego
 • system endoskopowej inspekcji TV - Kamery są dobrym narzędziem do kontroli czystości przewodów wentylacyjnych.
 • elektronarzędzia pomocnicze marki METABO , BOSCH;

Do pomiarów używamy kalibrowanego sprzętu najnowszej generacji m.in. marki Testo

 • testo 435-4 - wielofunkcyjny przyrząd pomiarowy do systemów wentylacji i klimatyzacji HVAC (Wbudowany sensor różnicy ciśnień do pomiarów ciśnienia dynamicznego za pomocą rurki spiętrzającej Pitota lub do kontroli stopnia zużycia filtrów)
 • testo 410-2 - anemometr wiatraczkowy
 • Sonda termiczna (grzany drut) do pomiaru m/s i °C, głowica sondy 7,5 mm z uchwytem teleskopowym (maks. 820 mm)
 • Sonda wiatraczkowa, średnica 100 mm
 • Sonda IAQ do pomiaru jakości powietrza w pomieszczeniach, CO2, wilgotność, temperatura i pomiar ciśnienia absolutnego, ze stojakiem na biurko
 • Zestaw rękawów składający się z rękawa do anemostatów (Ø 200mm) i rękawa do pomiaru na kratkach wentylacyjnych (330x 330), w połączeniu z sondą wiatraczkową (Ø 100mm) służy do pomiarów powietrza wlotowego i wylotowego.

Szczegółowa lista możliwych do wykonania pomiarów branży HVAC:

 • Pomiary skuteczności wentylacji – protokoły odbiorowe dla Sanepid, Nadzoru Budowlanego, w ramach wymaganych okresowych przeglądów budynków,
 • Pomiary wydajności układów wentylacyjnych – bilanse powietrza wentylacyjnego dla biur, hal, magazynów, szpitali, klinik, garaży, itp.,
 • Pomiary instalacji wentylacyjnych niskociśnieniowych, w tym rekuperatorów w zastosowaniach domowych;
 • Pomiary wentylacji w strefach zagrożonych wybuchem (lakiernie, magazyny farb, zakładychemiczne, oczyszczalnie ścieków i in.);
 • Pomiary prędkości przepływu (wydajności) powietrza zanieczyszczonego cząstkami stałymi,które powodują duże zapylenie (spaliny, instalacje odpylające)
 • Pomiary powietrza wentylacyjnego w fermach drobiu – bilans powietrza, pomiary temperatury wilgotności, pomiary stężenia dwutlenku węgla CO2 i amoniaku NH3;
 • Pomiary szczelności instalacji wentylacyjnych;
 • Pomiary hałasu od urządzeń oraz instalacji całkującym za pomocą miernika poziomu dźwięku
 • Pomiary jakości powietrza wewnętrznego (IAQ):
 • Pomiary temperatury i wilgotności specjalistycznymi miernikami
 • Pomiary stężenia dwutlenku węgla CO2;
 • Pomiary poziomu lotnych związków organicznych w pomieszczeniach (suma LZO, TVOC)
 • Pomiary prędkości powietrza w strefach przebywania ludzi oraz temperatury odczuwalnej z wykorzystaniem miernika TESTO-435 współpracującego z bezkierunkową sondą komfortu itermometrem kulistym,
 • Pomiary pyłu zawieszonego (PM 1.0, 2,5 , 10) w powietrzu , Lotnych związków organicznych (TVOC), Formaldehydu (HCHO) , AQI i wiele innych
 • Kamerowanie instalacji i pustych przestrzeni

Copyright © 2017 Czyszczeniewentylacji.com - All Rights Reserved. Designed by Computer Help

^