Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest Czyszczeniewentylacji.com.
2. Z Administratorem można się skontaktować drogą elektroniczną pisząc na e-mail: sekretariat@czyszczeniewentylacji.com .
3. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
4. Administrator za pośrednictwem formularza kontaktowego i formularza kalkulatora na stronie www.czyszczeniewentylacji.com przetwarza następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, inne dane, które przekazali Państwo do przetwarzania w formularzu kontaktowym lub formularzu kalkulatora.
5. Dane podane dobrowolnie w formularzu kontaktowym i formularzu kalkulatora będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu wynikającym z funkcji formularza, np. w celu odpowiedzi na Państwa pytania, wyceny usługi, czy umawianie wizyt. Nie będą w dalszej kolejności przetwarzane ani udostępniane.
6. Każdy, w każdym momencie, może wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać kontaktujaćc się z Administratorem. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator dokonał na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
7. Administrator dokłada starań, aby przetwarzane dane osobowe były bezpieczne. W tym celu stosowane są rozwiązania techniczne i organizacyjne, które mają za zadanie zabezpieczenie danych osobowych. Tymi środkami są w szczególności regularne testowanie infrastruktury informatycznej pod kątem bezpieczeństwa, kontrolowanie dostępu do danych, metody kryptograficzne.
8. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach dozwolonych prawem.
9. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej mogą być udostępnione wyłącznie za zgodą tej osoby.

Copyright © 2017 Czyszczeniewentylacji.com - All Rights Reserved. Designed by Computer Help

^